Privacy Stament

De Groei Psycholoog is een merk van het bedrijf Christianne Consulting. Christianne Consulting, gevestigd aan Wederik 26 3903EC Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.degroeipsycholoog.nl
Veenendaal
Christianne Maaskant is de Functionaris Gegevensbescherming van De Groei Psycholoog. Zij is te bereiken via info@degroeipsycholoog.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Groei Psycholoog verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degroeipsycholoog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Groei Psycholoog verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Groei Psycholoog maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Groei Psycholoog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren het wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de persoonsgegevens die wij verzamelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groei Psycholoog verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (bijvoorbeeld het verzenden van een bestelling) met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Groei Psycholoog gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Groei Psycholoog en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@degroeipsycholoog.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Groei Psycholoog wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via dezeΒ link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Groei Psycholoog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@degroeipsycholoog.nl

gratis ebook over zelfvertrouwen

Je bent er bijna!

Waar zal ik het e-book naartoe sturen?

(Check ook je spam folder) πŸ’‘

You have Successfully Subscribed!

Tel je Zegeningen

Je bent er bijna!

Waar zal ik het e-book naartoe sturen?

You have Successfully Subscribed!

Je bent er bijna!

Waar zal ik het e-book naartoe sturen?

(Check ook je spam folder) πŸ’‘

You have Successfully Subscribed!

gratis ebook over zelfvertrouwen

Je bent er bijna!

Waar zal ik het e-book naartoe sturen?

(Check ook je spam folder) πŸ’‘

You have Successfully Subscribed!

gratis ebook over zelfvertrouwen

Je bent er bijna!

Waar zal ik het e-book naartoe sturen?

(Check ook je spam folder) πŸ’‘

You have Successfully Subscribed!